User menu

Powered by Drupal

Kaj je vrednotenje?

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) opredeljuje vrednotenje in priznavanje kot postopek, v katerem ovrednotimo znanje, spretnosti, kompetence, ki si jih je posameznik pridobil ali razvil v svojem življenju in različni okoliščinah: z izobraževanjem, delom, s prostovoljskimi in prostočasnimi dejavnostmi.

Odrasli znamo namreč veliko več, kot si mislimo, saj razvijamo znanje vse življenje, na različne načine in v različnih okoliščinah. Vseeno pogosto menimo, da ne znamo dovolj, da šteje le formalno, neformalnega ne prepoznamo in mu ne pripisujemo pretirane vrednosti, čeprav praviloma velja, da vsakdo kaj zna in ima vsako znanje v različnih okoliščinah različno vrednost.

Zato je pomembno, da naredimo tovrstno pridobljeno znanje vidno in mu damo pravo vrednost. To je tudi eden od poglavitnih namenov postopkov vrednotenja, cilji pa so lahko še:

  • povečati možnosti za prilagoditev izobraževanja konkretnemu posamezniku, temu, kar že zna;
  • povečati možnosti zaposlovanja;
  • povečati uporabo že pridobljenega znanja in kompetenc pri delu.

Predstavitev vrednotenja, kako postopek poteka v praksi in izkušnjo udeleženke, si lahko ogledate v video-publikaciji Svetovanje za znanje.

 

Kdo lahko izpeljuje postopke vrednotenja?

Izpeljujejo jih lahko različne organizacije, na regionalni in lokalni ravni, kot npr. izobraževalne organizacije (za mladino in odrasle), regionalne razvojne agencije, območna/regionalna gospodarska in obrtno-podjetniška združenja, zbornice, podjetja, nevladne organizacije ipd.