User menu

Powered by Drupal

Kaj je vrednotenje?

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) opredeljuje vrednotenje in priznavanje kot postopek, v katerem ovrednotimo znanje, spretnosti, kompetence, ki si jih je posameznik pridobil ali razvil v svojem življenju in različni okoliščinah: z izobraževanjem, delom, s prostovoljskimi in prostočasnimi dejavnostmi.

Odrasli znamo namreč veliko več, kot si mislimo, saj razvijamo znanje vse življenje, na različne načine in v različnih okoliščinah. Vseeno pogosto menimo, da ne znamo dovolj, da šteje le formalno, neformalnega ne prepoznamo in mu ne pripisujemo pretirane vrednosti, čeprav praviloma velja, da vsakdo kaj zna in ima vsako znanje v različnih okoliščinah različno vrednost.

Zato je pomembno, da naredimo tovrstno pridobljeno znanje vidno in mu damo pravo vrednost. To je tudi eden od poglavitnih namenov postopkov vrednotenja, cilji pa so lahko še:

  • povečati možnosti za prilagoditev izobraževanja konkretnemu posamezniku, temu, kar že zna;
  • povečati možnosti zaposlovanja;
  • povečati uporabo že pridobljenega znanja in kompetenc pri delu.

Kdo lahko izpeljuje postopke vrednotenja?

Izpeljujejo jih lahko različne organizacije, na regionalni in lokalni ravni, kot npr. izobraževalne organizacije (za mladino in odrasle), regionalne razvojne agencije, območna/regionalna gospodarska in obrtno-podjetniška združenja, zbornice, podjetja, nevladne organizacije ipd.

Ne glede na to, za kakšen namen izpeljujemo postopek vrednotenja, kdo ga izpeljuje in kdo se ga udeležuje, ločimo tele faze postopka:

Poročila o postopkih vrednotenja v evropskih državah

Na spletni strani CEDEFOP so objavljena posodbljena poročila o vrednotenju neformalno in priložnostno pridobljenih znanj odraslih, ki zajemajo opise aktualnih značilnosti postopkov vrednotenja kot razvojne trende na tem področju v 33-ih evropskih državah. Posodobljena poročila 2016 so rezultat dela številnih nacionalnih strokovnjakov, obsežnega pregleda dokumetacije ter opravljenih intervjujev s ključnimi deležniki na področju vrednotenja. Dostopna so na spletnem naslovu: