User menu

Dogodki

Powered by Drupal

Drugi bienale Vrednotenja predhodno pridobljenega znanja

25. in 26. aprila 2017 je na Danskem potekal drugi bienale Vrednotenja predhodno pridobljenega znanja.

Cilj bienala je deljenje informacij, znanja, idej in pogledov na izvajanje postopkov vrednotenja, pri čemer je v središču posameznik.

Organiziranih je bilo 11 različnih delavnic, na katerih je bilo predstavljenih 37 predstavitev za 170 udeležencev.

Več informacij ter gradivo najdete na spletni strani bienala.

EPALE: Vrednotenje že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc

EPALE, Elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi, je v mesecu aprilu v središče postavil temo »Vrednotenje že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc«.

Na tematski podstrani so dostopni zanimivi zapisi v spletnih dnevnikih, uporabni viri in drugi materiali na to temo. Prispevke lahko najdete tudi v drugih jezikih.

Vse navedeno je dostopno na povezavi: https://ec.europa.eu/epale/node/33671

Vabljeni k spremljanju!

Poročila o postopkih vrednotenja v evropskih državah

Na spletni strani CEDEFOP so objavljena posodbljena poročila o vrednotenju neformalno in priložnostno pridobljenih znanj odraslih, ki zajemajo opise aktualnih značilnosti postopkov vrednotenja kot razvojne trende na tem področju v 33-ih evropskih državah. Posodobljena poročila 2016 so rezultat dela številnih nacionalnih strokovnjakov, obsežnega pregleda dokumetacije ter opravljenih intervjujev s ključnimi deležniki na področju vrednotenja. Dostopna so na spletnem naslovu:

Strani