User menu

UNESCO: Implementacija postopkov vrednotenja predhodno pridobljenega znanja

Powered by Drupal

Globalni observatorij za priznavanje, vrednotenje in potrjevanje, ki deluje v okviru UNESCO-vega inštituta za vseživljenjsko učenje, je objavil študije primerov ter gradiva o temeljnih značilnostih implementacije postopkov vrednotenja predhodno pridobljenega znanja v 28 državah.

Gradiva o temeljnih značilnostih postopkov vrednotenja  zajemajo izzive, ki jih implementacija vrednotenja predhodno pridobljenega znanja prinaša ter opise razvoja standardov, sistemskega razvoja področja ter razvoja vsebinskih okvirjev. Študije primerov pa zajemajo opise implementacije postopkov vrednotenja na treh področjih: izobraževanja, usposabljanja in trga dela ter civilne družbe. Gradiva se sproti posodabljajo.

Vse navedeno je dostopno tukaj

Vabljeni k branju!

Datum objave: 
12.4.2017