User menu

Vrednotenje neformalno pridobljenega znanja na Letnem posvetu o izobraževanju odraslih 2017

Powered by Drupal

V drugem delu Letnega posveta o izobraževanju odraslih 2017, ki je potekal 28. novembra 2017, je v skupini Aktivnosti ministrstev za uresničevanje ciljev ReNPIO 13-20 in Strategije dolgožive družbe, Urška Marentič (CPI) predstavila prispevek z naslovom Vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega učenja, mag. Tanja Vilič Klenovšek (ACS) pa prispevek z naslovom Izzivi vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih.

Več informacij o posvetu je dostopnih tukaj.

Datum objave: 
29.11.2017