User menu

Kaj prinaša leto 2018 na področju vrednotenja neformalno pridobljenega znanja

Powered by Drupal

V letu 2018 pričakujemo nov Zakon o izobraževanju odraslih, s katerim bodo zagotovljene sistemske podlage tudi za področje vrednotenja neformalno pridobljenega znanja.

Sodelavci Andragoškega cenra Slovenije nadaljujemo delo na projektu Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2021

Leto 2017 smo na projektu zaključili s pripravo novega orodja za vrednotenje ključne kompetence Državljanske in socialne kompetence.

Orodje bo svetovalcem za vrednotenje predstavljeno na usposabljanju in dano v uporabo v prvi polovici leta 2018. Pripravili smo tri vprašalnike, ki bodo na voljo v papirni in elektronski obliki.

V letu 2018 med drugim pripravljamo tudi odmevnejši promocijski dogodek, namenjen širši strokovni javnoasti v izobraževanju odraslih ter drugim strokovnjakom.


Vse dogodke, povezane s področjem vrednotenja neformalno pridobljenega znanja, bomo še naprej redno objavljali na portalu VPNZ.


 

Datum objave: 
22.12.2017