User menu

Objavljen nov Zakon o izobraževanju odraslih

Powered by Drupal

2. februarja 2018 je bil v Uradnem listu RS objavljen nov Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO), ki v  24. členu opredeljuje "ugotavljanje in dokumentiranje znanja, spretnosti in veščin, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju na podlagi dokumentacije, in sicer za osebnostni razvoj, nadaljnje izobraževanje in vključitev na trg dela" kot del svetovalne dejavnosti, ki je prva od treh opredeljenih dejavnosti na področju izobraževanja odraslih.

Datum objave: 
5. 2. 2018