User menu

Slovenski dokumenti

POMEMBNI SLOVENSKI DOKUMENTI S PODROČJA VREDNOTENJA IN PRIZNAVANJA NEFORMALNEGA ZNANJA

  • Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO13–20)
  • Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013 - 2022 (str. 31)
  • Strokovne podlage za sistemsko urejanje vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih
  • Analiza postopkov vrednotenja predhodno pridobljenega znanja odraslih v formalnem izobraževanju
  • Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011
  • Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji do leta 2010
  • Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih – metodološki priročnik za vodenje postopkov vrednotenja

 

Powered by Drupal