User menu

Projekt Peer Review VNFIL Extended

Powered by Drupal

Julija se bo zaključil projekt Transnational Peer Review for Quality Assurance in Validation of Non-Formal and Informal Learning (VNFIL) Extended (Transnacionalna kolegialna presoja za zagotavljanje kakovosti na področju vrednotenja neformalnega in priložnostega učenja). 

V projektu, ki ga izpeljuje mednarodni konzorcij partnerjv, med katerimi je tudi Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA), so opredeljeni naslednji cilji:

  • podpirati izboljšave, spremljanje in evalvacija politik zagotavljanja kakovosti v različnih sistemih vrednotenja neformalnega in priložnostega učenja držav članic;
  • povečati medsebojno zaupanje v transnacionalno rabo vrednotenja neformalnega in priložnostega učenja;
  • uskladiti metode zagotavljanja kakovosti v državah članicah.
Datum objave: 
3.5.2018