User menu

Uporabne povezave

acs_60h.gif Andragoški center Slovenije: ACS

Center za informiranje in poklicno svetovanje: CIPS

Center republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja: CMEPIUS
Center republike Slovenije za poklicno izobraževanje: CPI
Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje: EQF
Europass življenjepis, Europass jezikovna izkaznica, Europass mobilnost, Europass priloga k diplomi: EUROPASS
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: MDDSZ
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: MIZŠ
Nacionalna poklicna kvalifikacija: NPK
Nacionalno informacijsko središče za poklicne kvalifikacije: NRP

Nefiks - sistem beleženja neformalno pridobljenega znanja: Nefiks

Državni izpitni center: RIC

Slovensko ogrodje kvalifikacij: SOK

Sorodni projekti:  
 

     

     
Zveza ljudskih univerz Slovenije: ZLUS
Zavod Republike Slovenije za šolstvo: ZRSS
Zavod republike Slovenije za zaposlovanje: ZRSZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Drupal