User menu

Načela VPNZ

Skupna evropska načela za vrednotenje in priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja

Leta 2004 je bil sprejet sklop skupnih evropskih načel za vrednotenje in priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja (Common European Principles for Validation of Non-formal and Informal Learning, 2004 ).

Skupna evropska načela so nastala kot potreba po oblikovanju skupnih temeljni načel za vrednotenje učnih dosežkov. Opredeljujejo ugotavljanje in vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja kot orodje, ki rabi potrebam učečega se posameznika, spodbuja pa tudi socialno vključevanje, zaposljivost ter razvoj in uporabo človeških virov v različnih okoljih. Prispeva tudi k udeležbi ali vnovični udeležbi v izobraževanju in usposabljanju, na trg dela in v družbo.

 

Skupna načela so:

  • celoten proces prikazovanja znanja mora biti prostovoljen, izidi potrjenega znanja pa ostanejo v posameznikovi lasti;
  • odgovorni skrbniki sistemov morajo postaviti podsisteme in oblikovati prijeme s primernimi mehanizmi za zagotavljanje kakovosti, ter  vodenja, svetovanja in podajanja informacij o možnostih v teh sistemih;
  • temelji zaupanja v priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja so: poštenost, preglednost in zagotavljanje kakovosti;
  • treba je zagotoviti kredibilnost in legitimnost, teh pa ni brez sodelovanja relevantnih skrbnikov, izogibanja konfliktom med različnimi interesi in brez jasnih profesionalnih standardov za izpeljavo priznavanja.
Powered by Drupal