User menu

Postopek VPNZ v praksi

Postopek vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja poteka po dogovorjenih korakih  in načelih ter je brezplačen.

 

Ko se posameznik odloči za udeležbo v postopku in se obrne na eno od organizacij, ki izpeljujejo te postopke, lahko pričakuje, da bo postopek potekal takole:

  • Sprejel ga bo svetovalec, ki mu bo predstavil postopek. Kandidat bo izpolnil prijavo v postopek (v prijavnico bo vpisal svoje osebne podatke), skupaj s svetovalcem pa bosta določila tudi namen vrednotenja neformalnega in priložnostnega znanja. Svetovalec bo kandidatu predstavil tudi elektronski portfolijo (e-portfolijo).
  • V nadaljevanju postopka bo kandidat zbral vsa dokazila in jih uredil (na primer v e-portfoliju). Svetovalec mu bo z nasveti in informacijami pomagal ter ga vodil skozi celoten postopek, vseeno pa se od kandidata pričakuje dejavno sodelovanje pri postopku. Skupaj se lahko odločita tudi za merjenje katere izmed ključnih kompetenc.
  • Ko bo kandidat zbral vsa dokazila, bo svetovalec ta primerjal z izbranimi standardi.
  • Skupaj bosta pogledala izide vrednotenja ter priznavanja in nadaljnje možnosti, odvisno od  namena vrednotenja. Svetovalec bo kandidatu podal uporabne informacije, ki jih bo ta potreboval.
  • Po končanem postopku prejme kandidat potrdilo z opisom neformalnega znanja, izkušenj in kompetenc, ki so bile ovrednotene, in o možnostih uporabe pri nadaljnjem potrjevanju znanja, udeležbi v nadaljnjem izobraževanju in pri zaposlovanju.
  • Če bo kandidat želel začeti postopek preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij ali se udeležiti formalnega izobraževanja, mu bo svetovalec pri odločitvi svetoval ter mu pomagal pri izbiri ustrezne, pooblaščene organizacije.
Powered by Drupal