User menu

Udeležba v formalnem izobraževanju

Vrednotenje in priznavanje znanja in izkušenj, pridobljenih z neformalnim učenjem (na primer priznavanje delov formalnih ali neformalnih izobraževalnih programov), lahko odraslim olajša:

  • nadaljevanje izobraževanja, ki so ga opustili,
  • spremembo smeri izobraževanja,
  • nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji od že dosežene idr.

Vse izobraževalne organizacije, ki izpeljujejo formalne izobraževalne  programe, izpeljujejo tudi postopke vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja (za udeležbo v omenjenih formalnoizobraževalnih programih).
 
Projekti, v sklopu katerih so se razvili postopki in orodja za kakovostno izpeljavo VPNZ v formalnem izobraževanju, so:

Powered by Drupal