User menu

Evidentiranje in opis posameznikovega znanja in izkušenj

Poglavitni nameni vrednotenja neformalno pridobljenega znanja in izkušenj so:

  • omogočanje večje prožnosti na trgu dela,
  • zvečanje zaposljivosti,
  • večja mobilnost na trgu dela,
  • razvoj ali sprememba poklicne kariere,
  • razvoj kompetenc vseživljenjskega učenja,
  • ovrednotenje znanja in izkušenj za lastni interes, za sprejemanje različnih odločitev posameznika v poklicnem in osebnem življenju,
  • za usmerjanje in svetovanje za nadaljnje izobraževanje,
  • za razvoj poklicne kariere.
Powered by Drupal