User menu

Namen VPNZ

Nameni vrednotenja in priznavanja neformalnega znanja (VPNZ) in izkušenj, ki so jih odrasli pridobili po neformalnih poteh učenja, so lahko različni.
 
Gledano širše, VPNZ zagotavlja primerljivost in preglednost znanja in izkušenj, ki jih imajo odrasli, za večjo mobilnost na trgu dela ali za lažjo udeležbo v različnih oblikah formalnega in neformalnega izobraževanja.
 
Konkretneje pa VPNZ posameznikom izboljša možnost vnovične zaposlitve ob izgubi dela, omogoča priznavanje znanja v določenem programu izobraževanja ter s tem skrajša čas izobraževanja, olajša načrtovanje kariere idr.
 
Prav za vse navedene namene pa je pomembno zagotavljanje možnosti, da odraslim v postopkih vrednotenja in tudi priznavanja omogočamo ovrednotenje doseganja ključnih kompetenc.
 
Udeležba v formalnem izobraževanju
NPK
Evidentiranje in opis posameznikovega znanja in izkušenj

Powered by Drupal