User menu

Kdo izpeljuje VPNZ

 

Kako poteka postopek v praksi oziroma izkušnjo udeleženke, si lahko ogledate v video-publikaciji Svetovanje za znanje.


Pri vrednotenju in priznavanju neformalnega znanja se boste srečali s temile strokovnjaki, ki lahko sodelujejo v postopku:

  • INFORMATOR

Informator skrbi za informiranost kandidatov in širše javnosti ter predstavitev postopka. Motivira kandidata in sodelluje s svetovalcem.

  • SVETOVALEC

Svetovalec usmerja in podpira postopek, kandidatu zagotavlja podporo, mu svetuje in vodi dokumntacijo.

  • KOORDINATOR

Koordinator organizira, izpelje in evalvira različne procese v središču za vrednotenje in ugotavlja potrebe po vrednotenju v lokalnem okolju ter skrbi za promocijo.

  • UČITELJ/TUTOR

Učitelj ali tutor se postopka vrednotenja udeležuje v fazi ugotavljanja in vrednotenja kompetenc.

  • ZUNANJI SODELAVCI

Če je treba, sodelujejo v postopku  tudi različni strokovnjaki iz nacionalnih (ACS, CPI, ZRSZ ) in regionalnih ali lokalnih (izobraževalne organizacije, agencije, združenja itn.) organizacij.


 

 

Powered by Drupal