User menu

Potrdilo

Po končanem postopku vrednotenja in priznavanja neformalnega znanja bo organizacija kandidatu izdala potrdilo z opisom neformalnega znanja, izkušenj in kompetenc, ki so bile ovrednotene, in o možnostih uporabe pri nadaljnjem potrjevanju znanja, udeležbi v nadaljnjem izobraževanju in pri zaposlovanju.

 

Potrdilo bo vsebovalo:

  • opis kandidatovega neformalnega znanja,
  • opis kandidatovih izkušenj,
  • opis kandidatovih kompetenc,
  • možnosti uporabe ovrednotenega neformalnega znanja.
Powered by Drupal