User menu

Zakonodaja

Zbirka aktualne zakonodaje s področja vzgoje in izobraževanja je dostopna na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

 

Ključne zakone, ki se dotikajo poročja vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja, pa si lahko ogledate spodaj:

 

  • Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (2007), Ur.l.RS, št 1/2007
  • Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (2004), Ur.l.RS, št. 73-3237/2004                 spremenjen 2011, Ur.l.RS, št. 87/2011
  • Zakon o gimnazijah (2007), Ur.l.RS. št. 1/2007
  • Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006), Ur.l.RS, št 79/2006
  • Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (2006), Ur. list RS, št. 79/2006
  • Zakon o izobraževanju odraslih (2018), Ur.l.RS št. 6/2018 
Powered by Drupal