Poti do opolnomočenja: priznavanje kompetenc sirijskih beguncev v Egiptu, Iraku, Jordaniji, Libanonu in Turčiji (UNESCO, 2018)

UNECO-v Inštitut za vseživljenjsko učenje je izdal novo publikacijo z naslovom “Pathways to empowerment: Recognizing the competences of Syrian refugees in Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon and Turke” - Poti do opolnomočenja: priznavanje kompetenc sirijskih beguncev v Egiptu, Iraku, Jordaniji, Libanonu in Turčiji. Publikacija izpostavlja pomen sistemov vrednotenja in priznavanja za begunce iz Sirije, kot del celovitih nacionalnih strategij. Za otroke, mladino in mlajše odrasle, katerih izobraževanje je bilo prekinjeno, predstavljajo postopki priznavanja neformalno pridobljenih kompetenc orodje za opolnomočenje, ki je nujno potrebno za ponovno vključitev v izobraževalni sistem ter na trg dela.

Vir

Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si