Globalno poročilo o nacionalnih in regionalnih kvalifikacijskih okvirih

Izšlo je posodobljeno Globalno poročilo o nacionalnih in regionalnih kvalifikacijskih okvirih (Global inventory of national and regional qualifications frameworks), ki je nastalo v sodelovanju CEDEFOP, UNESCO, ETF in UNESCO inštituta za vseživljenjsko učenje.
Poročilo zajema in analizira globalne trende ogrodij kvalifikacij. 

Posodobljeno poročilo je četrta izdaja, sestavljeno pa je iz:
-    6 tematskih poglavij,
-    102 individualnih opisov držav ter 7 regionalnih ogrodij kvalifikacij.

Vabljeni k branju!

 

Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si