Usklajevanje vrednotenja in svetovanja, CEDEFOP

Decembra 2019 je CEDEFOP izdal zanimivo gradivo o povezovanju področij vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja ter kariernega svetovanja, Usklajevanje vrednotenja in svetovanja (Coordinating guidance and validation).

Gre za študijo v kateri je predstavljenih 13 primerov iz prakse 12 Evropskih držav o tem, kako se področji vrednotenja ter svetovanja povezujeta v različnih kontekstih in institucionalnih okoljih po vsej Evropi. Na podlagi analize teh praks so v zadnjem delu študije predstavljeni dejavniki za uspešno usklajevanje obeh področij ter priporočila.

Vabljeni k branju gradiva in povzetka (oboje v angleškem jeziku).

Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si