Vključevanje digitalnih značk v Europass

Digitalne značke se vse bolj uveljavljajo v slovenskem prostoru. Tudi Nacionalni center Europass skozi ERASMUS+ projekt Aligning Badges, ESCO and the Certificate Supplement (ABECS) išče in preizkuša rešitve za izdajo Priloge k spričevalu v okviru Acclaim platforme za izdajo digitalnih značk. Digitalne Priloge k spričevalu so preizkusili z dijaki Srednje frizerske šole Ljubljana in Šolskega centra Velenje. 

Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si