CEDEFOP je pripravil posodobljen pregled stanja na področju vrednotenja

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja, CEFEFOP, je pripravil posodobljen Inventory on validation of non formal and informal learning 2018, ki predstavlja edinstven prikaz uporabe postopkov vrednotenja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni v evropskih državah.

Pripravljen je za 36 držav, dodana vrednost poročil pa so predvsem primeri dobrih praks na tem področju. Na povezavi najdete poleg poročil tudi tematsko poročilo o ključnih dejavnikih oblikovanja in implementacije iniciativ na področju vrednotenja ter tri mednarodne študije primera.

Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si