Novi izzivi in priložnosti, ki jih digitalizacija orodij za ocenjevanje prinaša v postopke vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja

CEDEFOP je objavil tematsko poročilo How digital forms of assessment and self-assessment might place a new challenge and opportunity for assessment methodologies (European Inventory on validation of non-formal and informal learning 2018), v katerem izpostavlja pomen digitalizacije orodij za ocenjevanje v postopkih vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja.

Podatki kažejo, da uporaba samoevalvacijskih orodij v elektronski obliki  na evropski ravni narašča. Številne iniciative in projekti spodbujajo razvoj digitalnih orodij v podporo ugotavljanju, dokumentiranju in  ocenjevanju znanj, pridobljenih neformalno in priložnostno, v nekaterih primerih pa se uporabljajo celo za namen certificiranja. V poročilu je še posebej zanimiv pogled v prihodnost – napovedi rabe digitalne tehnologije v postopkih vrednotenja.

Poročilo je v angleškem jeziku dostopno tukaj.

Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si