Opolnomočenje odraslih s pomočjo poti izpopolnjevanja in prekvalifikacije

CEDEFOP je objavil študijo o raziskavi opolnomočenja odraslih s pomočjo poti izpopolnjevanja in prekvalifikacije z naslovom Empowering adults through upskilling and reskilling pathways.

Poročilo med drugim izpostavlja, da je spoznavanje specifičnih ciljnih skupin med nižje izobraženimi, ki  imajo potencial za nadaljnji razvoj, ključnega pomena za uspešno načrtovanje in implementacijo učinkovitih poti izpopolnjevanja in prekvalifikacije za tiste, ki te poti najbolj potrebujejo. 

Vabljeni k branju!

Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si