Evropska komisija promovira usposabljanje in vseživljenjsko učenje

Evropska komisija (EK)  je v juliju 2020  predstavila dokument ˝European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience˝, ki promovira usposabljanje in vseživljenjsko učenje ter postavlja cilje za izboljšanje in pridobivanje novih spretnosti. Opredeljeni cilji naj bi bili doseženi v obdobju petih let s pomočjo partnerstva med državami članicami EU, podjetji in socialnimi partnerji.
 
Agenda opredeljuje 12 akcij. Med njimi je opredeljen tudi ˝micro-credential˝ pristop, ki pomeni pridobivanje "kreditnih točk" po delih, v modularno zasnovanem izobraževanju in usposabljanju odraslih in sestavljanju le teh vse do pridobitve določne kvalifikacije (skladno z Evropskim ogrodjem kvalifikacij). Ambicija EK je, da bi do leta 2025 za odrasle izpeljali 540 milijonov usposabljanj za 60 milijonov nižje izobraženih in 40 milijonov brezposelnih odraslih. Poleg tega naj bi se število odraslih z razvitimi digitalnimi kompetencami zvišalo na 230 milijonov.

Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si