Izšli zadnji dve knjižici z opisniki temeljnih zmožnosti

Na Andragoškem centru Slovenije smo izdali še zadnji dve knjižici z opisniki temeljnih zmožnosti (ključnih kompetenc), Socialne in državljanske kompetence ter Kulturna zavest in izražanje in s tem zajključili komplet knjižic z opisniki temeljnih zmožnosti, ki je začel nastajati leta 2011.

Knjižice z opisniki kratko opisujejo posamezne temeljne zmožnosti in jih poskušajo narediti čim bolj življenjske. Opisniki pomagajo astraktno temeljno zmožnost konkretizirati, jo narediti uporabno, predvsem pa jo »napolniti« s primeri iz vsakdanjega življenja odraslih. Poleg tabel z opisniki, ki so za vsako temeljno zmožnost pripravljeni na dveh ravneh, minimalni in optimalni, knjižice vsebujejo tudi pripomočke za delo z odraslim – samoocenjevalne vprašalnike.

V podporo razvijanja temeljnih zmožnosti smo na Andragoškem centru Slovenije pripravili tudi serijo izobraževalnih filmov Na poti do življenjske uspešnosti.

   

Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si