Izšli zadnji dve knjižici z opisniki temeljnih zmožnosti

Na Andragoškem centru Slovenije smo izdali še zadnji dve knjižici z opisniki temeljnih zmožnosti (ključnih kompetenc), Socialne in državljanske kompetence ter Kulturna zavest in izražanje in s tem zajključili komplet knjižic z opisniki temeljnih zmožnosti, ki je začel nastajati leta 2011.

Knjižice z opisniki kratko opisujejo posamezne temeljne zmožnosti in jih poskušajo narediti čim bolj življenjske. Opisniki pomagajo astraktno temeljno zmožnost konkretizirati, jo narediti uporabno, predvsem pa jo »napolniti« s primeri iz vsakdanjega življenja odraslih. Poleg tabel z opisniki, ki so za vsako temeljno zmožnost pripravljeni na dveh ravneh, minimalni in optimalni, knjižice vsebujejo tudi pripomočke za delo z odraslim – samoocenjevalne vprašalnike.

V podporo razvijanja temeljnih zmožnosti smo na Andragoškem centru Slovenije pripravili tudi serijo izobraževalnih filmov Na poti do življenjske uspešnosti.

Socialne in državljanske kompetence   Kulturna zavest in izražanje

Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si