Prva ˝on-line˝ razprava o Evropskem certifikatu digitalnih kompetenc

Akcijski načrt digitalnega izobraževanja (2021 - 2027) predlaga oblikovanje evropskega potrdila o digitalnih znanjih in spretnostih (EDSC), ki ga bodo priznavale in sprejemale vlade, delodajalci in drugi deležniki na evropski ravni. Odraslim bo omogočal opredeljevanje ravni razvitosti digitalne kompetence v skladu z ravnmi v evropskem okviru digitalnih kompetenc.

Prvi korak k temu je izpeljava študije izvedljivosti. Za ta namen je do 5. marca 2021 odprta javna razprava v katero se lahko vključijo vsi nosilci in strokovnjaki izobraževanja odraslih.

Oglejte si vabilo in sodelujte v razpravi

 

Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si