Svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih

Vstopili smo v zadnje leto projekta ESS Svetovanje za zaposlene 2016–2022  je naslov članka v julijski številki e-Novičk. V članku sodelavka ACS na kratko predstavlja rezultate Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 za obdobje od 1.6.2016 do 31.3.2021. V tem obdobju je bilo za vključenih 18.835 zaposlenih izpeljanih 28.027 svetovalnih obravnav, in sicer 67,2 % prvih in 32,8 % nadaljnjih. 9,6 % pa jih je bilo vezanih na ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja.

Vabljeni k branju članka! 

Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si