Revidirana izdaja knjižice Vlaganje v karierno svetovanje (Investing in career guidance)

Avgusta 2021 je CEDEFOP objavil revidirano izdajo knjižice Vlaganje v karierno svetovanje (Investing in career guidance), ki med drugim izpostavlja pomen kariernega svetovanja za odrasle.

Odrasli se na trgu dela srečujejo z radikalnimi spremembami, ki so posledica tehnološkega napredka, staranja populacije, globalizacije,… Stara delovna mesta izginjajo ali pa se radikalno spreminjajo, vse to pa vpliva na pojav potrebe po prekvalifikacijah ali po nadgradnji obstoječih kompetenc pri odraslih. Svetovanje je v takih primerih še posebej pomembno za starejše zaposlene in vse tiste, ki želijo svoje kompetence ovrednotiti.

Vabljeni k branju!

Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si