Mikro-krediti v terciarnem izobraževanju

Na spletnem seminarju z naslovom A Primer for Developing and Managing University Micro-Credentials (EDEN) bo predstavljena osnova mikro-kreditov s posebnim poudarkom na nastajajočih definicijah ter gonilnikih za njihov razvoj.

Izpostavljene bodo ugodnosti in izzivi njihovega pridobivanja, vrste mikro-kreditov ter njihov vpliv na razvoj pristopov za učenje, ki temelji na kompetencah, minimalnih ravneh uspešnosti in domeni za certificiranje. Panel pa je namenjen deljenju praktičnih primerov mikro-kreditov institucij in poklicnih mrež.

Spletni seminar bo potekal 25. oktobra 2021.<

Na spletnem seminarju z naslovom A Primer for Developing and Managing University Micro-Credentials (EDEN)

Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si