Strokovno gradivo Svetovalni pripomočki in orodja za vrednotenje znanja in spretnosti (2021)

Strokovno gradivo Svetovalni pripomočki  in orodja za vrednotenje znanja in spretnosti (2021) je nastalo v  projektu Strokovna podpora informativno svetovalnih dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022.

Poleg opisa procesa vrednotenja znanja in spretnosti obsega 33 pripomočkov, ki ponujajo svetovalcem gradiva, aktivnosti, orodja in strnjene informacije za kakovostno vrednotenje znanja in spretnosti v izobraževanju odraslih. Posebna pozornost je namenjena zaposlenim, ki so osrednja ciljna skupina projekta.

Pri pripravi tega gradiva smo se posvetovali tudi s tremi izkušenimi svetovalkami, ki so v delovni skupini za pripravo te zbirke posredovale svoje predloge pripomočkov in orodij za vrednotenje znanja in spretnosti.

Gradivo je dostopno tukaj.

Strokovno gradivo Svetovalni pripomočki  in orodja za vrednotenje znanja in spretnosti (2021)
 

Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si