Gradivo zaključne konference Poti do znanja in novih priložnosti za vse zaposlene

Zaključna konferenca Poti do znanja in novih priložnosti za vse zaposlene je potekala 8. decembra 2021 v okviru projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022. Projekt s krajšim imenom Svetovanje za zaposlene 2016-2022 vodi ACS, financirata pa Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport.

Na konferenci so bile predstavljene tudi aktivnosti mreže izvajalcev svetovanja za zaposlene v Sloveniji, ki v 15 konzorcijih potekajo po Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022.

Osrednja govorca na konferenci sta bila Uwe Gartenschlaeger, predsednik EAEA (Evropskega združenja za izobraževanje odraslih), in dr. Eva Boštjančič, profesorica na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Vse gradivo konference skupaj s knjižico, ki povzema rezultate obeh projektov pol leta pred zaključkom, je dostopno tukaj: https://zaznanje.si/zk

Poti do znanja

Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si