Izvajalci

Kje poteka VPNZ

OD 2016 DO 2022

V obdobju od leta 2016 do 2022 bodo postopke vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja po celotni Sloveniji izvajali svetovalci na ljudskih univerzah, šolskih centrih in srednjih šolah, organiziranih v konzorcije, izbrane na Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022, ki ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport.

Postopke vrednotenja izvaja 15 konzorcijev, ki jih sestavlja skupaj 41 partnerskih organizacij, pod vodstvom in s strokovno podporo Andragoškega centra Slovenija. Vodilni partnerji konzorcijev so predstavljeni na spodnjem zemljevidu.

.st0{fill:#5887AB;} .st1{font-family:'Calibri-Bold';} .st2{font-size:8.36px;} .st3{font-family:'Calibri';} .st4{letter-spacing:1;} .st5{fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.55;} .st6{fill:#FFC914;} .st7{fill:none;stroke:#D8B833;} Jesenice www.lu-jesenice.net Ljudska univerza Nova Gorica www.lung.si Ljudska univerza Postojna www.lu-postojna.si OE Ljudska univerza Koper www.lu-koper.si Ljudska univerza univerza www.zlu.si Zasavska ljudska Ljubljana www.cdi-univerzum.si CDI Univerzum LU Velenje www.lu-velenje.si Andragoški zavod Murska Sobota www.lums.si Ljudska univerza Slovenj Gradec www.mocis.si MOCIS LU Maribor www.azm-lu.si Andragoški zavod ZIK Črnomelj www.zik-crnomelj.eu Krško www.lukrsko.si Ljudska univerza Novo mesto www.ric-nm.si RIC Ptuj www.lu-ptuj.si Ljudska univerza univerza Žalec www.upi.si UPI Ljudska

OD 2012 DO 2014

V Sloveniji je bilo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje uvajanja modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih od 2012 do 2014, ki sta ga financirali Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, izbranih 15 izobraževalnih organizacij, ki so zagotavljale dejavnosti vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja in izkušenj odraslih.

Strokovno podporo jim je zagotavljal Andragoški center Slovenije.


VPNZ v formalnem izobraževanju

Vse izobraževalne organizacije, ki izpeljujejo formalne izobraževalne  programe, izpeljujejo tudi postopke vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja (za udeležbo v omenjenih formalnih izobraževalnih programih).

Projekti, v okviru katerih so se razvili postopki in orodja za kakovostno izpeljavo VPNZ v formalnem izobraževanju, so:


VPNZ v nevladnih organizacijah

http://vpnz.acs.si/portal/sites/default/files/Nefiks.jpg  je sistem beleženja in priznavanja neformalnega znanja in izkušenj, ki mladim omogoča, da na enem mestu sistematično zberejo vse neformalno pridobljene, in s strani organizacij portjene, kompetence.

Ideja Nefiksa kot orodja za beleženje (in posledično priznavanje) neformalno pridobljenega znanja je nastala kot partnerski projekt mladinske organizacije Društva mladinski ceh in Urada RS za mladino, zdaj pa deluje pod okriljem Zavoda Nefiks.

Zrasla je iz zavesti, da se mladi učijo v različnih življenjskih situacijah in pri tem pridobivajo dragocene življenjske izkušnje (kompetence), ki so fleksibilno prenosljive (v zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, priznavanje izkušenj …). Zato je ta znanje (kompetence) nujno zabeležiti na način, ki bo primeren tako za potrebe nadaljnjega izobraževanja, kakor tudi za potrebe zaposlovanja.

V sistem Nefiks je bila pred kratkim vpeljana novost - pridobljenih kompetenc ni potrebno več opisovati, ampak jih je možno samo izbrati s seznama. Postopek vpisovanja je tako še bolj preprost in prijazen uporabniku, omogoča pa relevanten izpis zabeleženih in s strani organizacije potrjenih kompetenc.

Kdo izpeljuje VPNZ

Kako poteka postopek v praksi oziroma izkušnjo udeleženke, si lahko ogledate v video-publikaciji Svetovanje za znanje.


Pri vrednotenju in priznavanju neformalnega znanja se boste srečali s temile strokovnjaki, ki lahko sodelujejo v postopku:

Na vrh strani
Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si