Namen

Nameni vrednotenja in priznavanja neformalnega znanja (VPNZ) in izkušenj, ki so jih odrasli pridobili po neformalnih poteh učenja, so lahko različni.

Gledano širše, VPNZ zagotavlja primerljivost in preglednost znanja in izkušenj, ki jih imajo odrasli, za večjo mobilnost na trgu dela ali za lažjo udeležbo v različnih oblikah formalnega in neformalnega izobraževanja. Konkretneje pa VPNZ posameznikom izboljša možnost vnovične zaposlitve ob izgubi dela, omogoča priznavanje znanja v določenem programu izobraževanja ter s tem skrajša čas izobraževanja, olajša načrtovanje kariere idr.

Prav za vse navedene namene pa je pomembno zagotavljanje možnosti, da odraslim v postopkih vrednotenja in tudi priznavanja omogočamo ovrednotenje doseganja ključnih kompetenc.

Definirali smo tri namene postopkov vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja:

 


Udeležba v formalnem izobraževanju

Vrednotenje in priznavanje znanja in izkušenj, pridobljenih z neformalnim učenjem (na primer priznavanje delov formalnih ali neformalnih izobraževalnih programov), lahko odraslim olajša:

Vse izobraževalne organizacije, ki izpeljujejo formalne izobraževalne  programe, izpeljujejo tudi postopke vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja (za udeležbo v omenjenih  formalnoizobraževalnih programih).

Projekti, v sklopu katerih so se razvili postopki in orodja za kakovostno izpeljavo VPNZ v formalnem izobraževanju, so:


Nacionalne poklicne kvalifikacije

Vrednotenje neformalno pridobljenega znanja in predvsem izkušenj omogoča pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK).
 

Evidentiranje in opis posameznikovega znanja in izkušenj

Poglavitni nameni vrednotenja neformalno pridobljenega znanja in izkušenj so:

Na vrh strani
Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si