Opomnik za beleženje znanja, spretnosti in kompetenc, pridobljenih s prostovoljskim delom

Pozdravljeni!

Če opravljate oziroma ste kdaj opravljali prostovoljsko delo, vam bo ta opomnik v pomoč pri zapisu znanja, spretnosti in kompetenc, ki ste jih pri tem pridobili. Prostovoljstvo je stvar srca in zato mnogi prostovoljci pri opravljanju prostovoljskega dela ne razmišljajo o tem, kaj s tem pridobivajo sami. Ko se spominjajo svojih prostovoljskih dni, pa pogosto ugotavljajo, da jim je prostovoljstvo prineslo veliko spoznanj in izkušenj, a jih težko ubesedijo. Zato verjamemo, da bo ta opomnik v pomoč vsem vam, prostovoljcem, pri razmisleku o tem, kako je prostovoljstvo obogatilo vaše znanje, spretnosti in kompetence.

Kako vam lahko opomnik koristi?

- Z izdelanim zapisom boste lahko v svoji prostovoljski organizaciji dobili celostno potrdilo o prostovoljstvu, saj ima vsak prostovoljec pravico do potrdila, ki jo v 24. členu podrobno opredeljuje Zakon o prostovoljstvu.
- Pri svojem svetovalcu v izobraževanju odraslih boste lahko v osebni mapi ali portfoliju dokumentirali znanja in spretnosti, pridobljene s svojim prostovoljskim delovanjem.

Pomembno: ta e-opomnik zbira informacije o vašem opravljanju prostovoljskega dela, ki jih potrebujejo v vaši prostovoljski zato, da vam lahko izdajo celostno potrdilo o prostovoljstvu, ne prinaša pa avtomatično potrdila. Potrdilo vam lahko izdajo le v prostovoljski organizaciji, kjer imajo pregled nad vašim prostovoljskim delom.

Navodilo za izpolnjevanje
- Opomnik lahko izpolnite samo delno, s tistimi podatki, ki jih imate, preostale podatke pa vam bodo dopolnili v vaši prostovoljski organizaciji.
- Na koncu boste svoj zapis shranili kot Wordov dokument in ga sami dopolnili z osebnimi podatki. Opomnik namreč ne beleži in ne shranjuje vaših osebnih podatkov.
- Po opomniku se lahko pomikate tudi nazaj in po potrebi popravljate in spreminjate svoje zapise.

Če pri izpolnjevanju potrebujete pomoč, se obrnite na enega od svetovalcev v izobraževanju odraslih.

Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si