Če ste delali kot prostovoljec oziroma prostovoljka v različnih organizacijah ali opravljali več prostovoljskih del, opišite vsako od teh del posebej.

Za vsako prostovoljsko delo začnite nov obrazec in na koncu vsakega shranite v Wordu.

OSNOVNI PODATKI O PROSTOVOLJSKEM DELU

Na katero področje spada to prostovoljsko delo?
Označite. Če niste povsem prepričani, lahko označite več področij.
Našteta področja prostovoljstva so opredeljena v Pravilniku o področjih prostovoljskega dela in vpisniku.

V kateri organizaciji ste prostovoljsko delali?

Čas in obseg vašega prostovoljskega dela:
Namig: Če niste povsem prepričani, označite začetek in konec le okvirno. Število opravljenih ur lahko vstavijo v vaši prostovoljski organizaciji.

Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si