24.09.2019 - Cedefop, September 2019: več člankov, tudi o vrednotenju

Cedefop's Magazine Promoting Learning for Work, September 2019: Skill set AND MATCH
Objavljeni so članki o kompetencah prihodnosti, o doseganju nižje izobraženih, o vrednotenju… Vabljeni k branju!

 


23.08.2019 - Evropska komisija odprla javni posvet o vrednotenju neformalnega in priložnostnega učenja

Do 13. novembra 2019 lahko, tako da izpolnite spletni vprašalnik, sodelujete na javnem posvetu Evropske komisije o vrednotenju neformalnega in priložnostnega učenja.

Vprašalnik je namenjen tako strokovni kot splošni javnosti, zlasti posameznikom, ki so izkoristili možnosti za potrjevanje. Evropska komisija želi na ta način dobiti informacije in stališča o tem, kako države članice izvajajo Priporočilo o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja iz leta 2012 v praksi in ali s tem ljudem dajejo več in boljše možnosti za potrjevanje njihovih znanj in spretnosti. Komisija in nacionalni organi bodo na tej podlagi opredelili načine za izboljšanje priporočila in njegovega izvajanja.

Dodatna pojasnila in spletni vprašalnik najdete tukaj


09.07.2019 - V juniju in juliju na EPALE o neformalnem in priložnostnem učenju

EPALE, ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi, posveča poletna meseca neformalnemu in priložnostnemu učenju odraslih.

Različne prispevke o prednostih in izzivih tovrstnega učenja, ki je tesno povezano tudi z vrednotenjem tako pridobljenega znanja, lahko preberete na tematski spletni strani.

Vabljeni k branju!

 


06.06.2019 - Tretji bienale o vrednotenju predhodno pridobljenega znanja

V Berlinu je 7. in 8. maja potekalo tretje bienale o vrednotenju predhodno pridobljenega znanja. Na dogodku se je zbralo 300 udeležencev iz 40 držav; razpravljali so o oblikovanju politike na področju vrednotenja. 

Med drugim so udeleženci sprejeli tudi berlinsko deklaracijo o vrednotenju predhodno pridobljenega znanja.

Več o dogodku

Vabljeni k branju!


VPL Biennale


20.05.2019 - Posodobljen manifest o izobraževanju odraslih v slovenščini

Izobraževanje odraslih pomaga spreminjati življenje in s tem prispeva k skupnemu dobremu. Posodobljeni Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju izpostavlja devet izzivov, pri katerih ima izobraževanje odraslih pomembno vlogo. Tako kot smo napovedali v aprilu, lahko vse izzive ter priporočila za politike zdaj preberete tudi v slovenski izdaji dokumenta.

Vabljeni k branju!

Rezultat iskanja slik za Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju


16.04.2019 - Osrednja tema prve letošnje številke revije ELM je izobraževanje odraslih in vrednotenje

V prvi letošnji številki evropske revije za vseživljenjsko učenje Elm najdete celo vrsto zanimivih člankov in intervjujev o izobraževanju odraslih in vrednotenju znanja, spretnosti in kompetenc. Med njimi so tudi zanimivosti o digitalnih značkah, elektronskem načinu beleženja, o katerem se na evropski ravni vedno bolj govori.

Vabljeni k branju!

Rezultat iskanja slik za elm magazine


02.04.2019 - Posodobljen manifest o izobraževanju odraslih

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) je izdala posodobljen manifest o izobraževanju odraslih v 21. stoletju - Manifesto for Adult Learning in the 21st Century: The Power and Joy of Learning, ki je objavljen v angleškem jeziku.

Več o dokumentu pa ob izidu slovenskega prevoda (predvidoma v maju).

Vabljeni k branju!
Rezultat iskanja slik za Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju


21.03.2019 - Poziv k prijavi za nagrado VINCE Validation Prize 2019

Evropsko zdrzženje za izobraževanje odraslih (EAEA) je na svojih straneh objavila informacijo o odprtem pozivu k prijavi za nagrado VINCE Validation Prize 2019 (Validation for Inclusion of New Citizens in Europe). 

Nagrada je namenjena inovativnim in prenosljivim projektom s področja vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja, še posebej projektom vrednotenja, katerih ciljna skupina so priseljenci in begunci.

Celovita informacija o odprtem pozivu je objavljena tukaj.

Vabljeni k ogledu!


20.03.2019 - Objavljena gradiva z dogodka »Skills Assessment and Validation of Non-formal and Informal Learning« (Bonn, 4. in 5. december 2018)

V začetku decembra je v Bonnu potekal EPUO (Evropski program za učenje odraslih) dogodek z naslovom Skills Assessment and Validation of Non-formal and Informal Learning. Gradiva z dogodka so dostopna tukaj.

Med prispevki je tudi zanimiv napovednik razvoja področja vrednotenja do leta 2030.

Vabljeni k ogledu!
 


27.02.2019 - Arnesov spletni tečaj: E-listovnik Mahara

11. marca 2019 ob 13. uri Arnes organizira spletni tečaj na temo E-listovnika Mahara.

Tečaj je namenjen vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, na njem pa bodo predstavljene različne funkcije E-listovnika in možnosti povezovanja njegove uporabe z različnimi oblikami učenja.

Tako kot E-portfolijo, ki smo ga razvili za področje vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih, je tudi E-listovnik izdelan v Mahari, odprto-kodnem programskem okolju, zato bo znanje, ki ga boste pridobili na tečaju, uporabno tudi pri delu z E-portfolijem.

Prijava na tečaj


29.01.2019 - Tretji bienale o vrednotenju predhodno pridobljenega znanja (Berlin, maj 2019)

V Berlinu bo 7. in 8. maja potekal tretji bienale na temo vrednotenja predhodno pridobljenega znanja, z naslovom Making policy work: Validation of Prior Learning for education and the labour market.

Razprava se bo osredotočala na šest ključnih področij, in sicer: organiziranost postopkov, financiranje, postopki in orodja, podporne dejavnosti (svetovanje), poti, ki jih vrednotenje odpira ter sistemske podlage.

Več o dogodku 


 


10.12.2018 - »Skills Assessment and Validation of Non-formal and Informal Learning« (Bonn, 4. in 5. december 2018)

V začetku decembra je v Bonnu potekal EPUO (Evropski program za učenje odraslih) dogodek z naslovom Skills Assessment and Validation of Non-formal and Informal Learning.

Gostiteljica je bila Nacionalna agencija za izobraževanje za Evropo na Federalnem inštitutu za poklicno izobraževanje in usposabljanje Nemčije. Udeležilo se ga je 40 evropskih strokovnjakov iz 23 držav, ki so izmenjali izkušnje s področja ocenjevanja kompetenc in vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja odraslih. 

Ključni poudarki dogodka in napovedi na področju vrednotenja do leta 2030 so na kratko opisani v članku, objavljenem v decembrskih e-Novičkah.

Gradiva z dogodka bodo objavljena na strani Federalnega inštituta za poklicno izobraževanje in usposabljanje

Vabljeni k branju!


15.11.2018 - Evropski okvir digitalnih kompetenc izobraževalcev v slovenskem prevodu

Na Zavodu RS za šolstvo so v obliki brezplačne publikacije v elektronski obliki objavili DigCompEdu - Evropski okvir kompetenc izobraževalcev. Publikacija je v slovenskem jeziki.

Vabljeni k branju.


19.10.2018 - Projekt Innoval (inovativne metode ocenjevanja za vrednotenje) je zaključen

Platforma za vseživljenjsko učenje (LLLP)  sporoča, da se je s konferenco v septembru 2018 je zaključil dveletni projekt Innoval (inovativne metode ocenjevanja za vrednotenja znanja), rezultat katerega je tudi zbirka 50 inovativnih metod za vednotenje znanja prikrajšanih skupin.

Metode so prosto dostopne na spletni strani in izvirajo iz digitalnih ocenjevalnih orodij, integriranih multidisciplinarnih podpornih skupin, portfolijev, intervjujev in mentorstva, ki vsem omogočajo, da potrdijo svoje spretnosti in razvijajo svojo kariero. 

Več o projektu, vključenih partnerjih in rezultatih lahko preberete na spletni strani projekt.


26.09.2018 - Video o vrednotenju

Italijanski kolegi iz Nacionalnega inštituta za analize javne politike (Instituto Nazionale per l`Analisi delle Politiche Pubbliche Corso d`Italia - INAPP), ki smo jih na Andragoškem centu Slovenije gostili na študijskem obisku poleti 2017, so pripravili in objavili video o vrednotenju.

Video je nastal je kot plod raziskovanja praks s področja vrednotenja v Italiji, Sloveniji, Belgiji, Nemčiji in Latviji.

Vabljeni k ogledu.


18.09.2018 - Poti do opolnomočenja: priznavanje kompetenc sirijskih beguncev v Egiptu, Iraku, Jordaniji, Libanonu in Turčiji (UNESCO, 2018)

UNECO-v Inštitut za vseživljenjsko učenje je izdal novo publikacijo z naslovom “Pathways to empowerment: Recognizing the competences of Syrian refugees in Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon and Turke” - Poti do opolnomočenja: priznavanje kompetenc sirijskih beguncev v Egiptu, Iraku, Jordaniji, Libanonu in Turčiji. Publikacija izpostavlja pomen sistemov vrednotenja in priznavanja za begunce iz Sirije, kot del celovitih nacionalnih strategij. Za otroke, mladino in mlajše odrasle, katerih izobraževanje je bilo prekinjeno, predstavljajo postopki priznavanja neformalno pridobljenih kompetenc orodje za opolnomočenje, ki je nujno potrebno za ponovno vključitev v izobraževalni sistem ter na trg dela.

Vir


27.08.2018 - Evropska konferenca o inovativnih metodah vrednotenja

Platforma za vseživljenjsko učenje (Lifelong Learning Platform, LLLP) vabi na Evropsko konferenco o inovativnih metodah vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, ki bo potekala 13. septembra 2018 v Bruslju.

Konferenca bo izvedena v okviru projekta INOVAL, katerega namen je odgovoriti na potrebo po veljavnih in zanesljivih metodah ocenjevanja, ki bodo omogočile vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja vsem učečim se, s poudarkom na predstvavnikih ranljvih skupin, kot so priseljenci, dolgotrajno brezposelni in tisti, ki so imeli neprijetne izkušnje s formalnim izobraževanjem in šolskimi ocenjevanjem.


02.07.2018 - Posodobljen Europass okvir 2018

Države članice EU so 12. aprila 2018 sprejele posodobljen Europass okvir, s katerim želijo poenostaviti in posodobiti Europass življenjepis in druga orodja, s katerimi postanejo kompetence posameznika vidne ter izpolnijo pričakovanja na trgu dela.

Več informacij o posodobitvi najdete v  Decision of the European Parliament and of the Council on a common framework for the provision of better services for skills and qualifications (Europass) and repealing Decision No 2241/2004/EC, Europass dokumente pa na povezavi http://www.europass.si/.

Vabljeni k ogledu!


20.06.2018 - European Validation Festival 2018: gradiva

Evropska komisija je 14. in 15. junija 2018 organizirala koferenco deležnikov na področju vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja (European Validation Festival), namen katere je bila izmenjava praks, idej in znanja s področja.

Predstavitev delavnic iz prvega dne konference in opis promocijskih stojnic ter posnetek drugega dne konference so dostopni tukaj.


31.05.2018 - European Validation Festival, 14. in 15. junij 2018

14. in 15. junija bo v Bruslju potekal Evrospki festival vrednotenja predhodno pridobljenega znanja (European Validation Festival). Ogled vsebine posameznih delavnic in prijava na dogodek je mogoča tukaj


25.05.2018 - Spletni seminar Kolegialna presoja na področju vrednotenja neformalno pridobljenega znanja

Spletni seminar Kolegialna presoja na področju vrednotenja neformalno pridobljenega znanja (European Webinar on Peer Review for VNFIL providers) je bil izveden 25. maja 2018.

Objavljamo spletno povezavo na spletno stran Peer Review European Network (Evropsko mrežo za kolegialno presojo) in spletno stran projekta Peer Review fo VNFIL Extended (stran je v nemščini in bo v kratkem prevedena v angleščino), kjer so objavljena in dostopna različna gradiva s področja.


18.05.2018 - EAEA: brezplačni spletni seminar na temo vrednotenja neformalno pridobljenega znanja in kolegialne presoje

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) 25. maja 2018 ob 10. uri organizira brezplačni spletni seminar ("webinar") za vse, ki jih zanima področje vrednotenja in priznavanje neformalno pridobljenega znanja.

Tema seminarja bo kolegialna presoja kot ena od metod za presojanje in zagotavljanje kakovosti na področju vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja. Na seminar se je treba prijaviti.


03.05.2018 - Projekt Peer Review VNFIL Extended

Julija se bo zaključil projekt Transnational Peer Review for Quality Assurance in Validation of Non-Formal and Informal Learning (VNFIL) Extended (Transnacionalna kolegialna presoja za zagotavljanje kakovosti na področju vrednotenja neformalnega in priložnostega učenja). 

V projektu, ki ga izpeljuje mednarodni konzorcij partnerjv, med katerimi je tudi Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA), so opredeljeni naslednji cilji:

  • podpirati izboljšave, spremljanje in evalvacija politik zagotavljanja kakovosti v različnih sistemih vrednotenja neformalnega in priložnostega učenja držav članic;
  • povečati medsebojno zaupanje v transnacionalno rabo vrednotenja neformalnega in priložnostega učenja;
  • uskladiti metode zagotavljanja kakovosti v državah članicah.

25.04.2018 - Projekt MIRVA (Making Infomal Recognition Visionable and Actionable)

Projekt MIRVA (Making Infomal Recognition Visionable and Actionable) želi izboljšati postopke vrednotenja s pomočjo rabe ˝Open  Badges˝ pristopa.  Dosedanji dosežki na področju vrednotenja so še vedno omejeni na formalno priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja, ˝open badges˝ pristop pa naj bi omogočil oblikovanje okolja, ki podpira ˝priložnostno priznavanje priložnostnega učenja˝ na različnih ravneh: državni, na ravni izobraževalnega sektorja, trga dela,…

Možnosti za oblikovanje tovrstnega okolja raziskujejo v okviru projekta Erasmus+ MIRVA (2017-2020), ki je podrobneje opisan na spletni strani EAEA. Vabljeni k spremljanju!


16.03.2018 - Ogrodja kvalifikacij v Evropi v letu 2017

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja, CEDEFOP, je objavil kratek opis stanja razvoja nacionalnih ogrodij kvalifikacij po Evropi za leto 2017.

Na kratko je predstavljeno stanje na področju razvoja nacinalnih ogrodij kvalifikacij, njihov pomen in vpliv na različna področja ter pogled v prihodnost. 

Dokument je dostopen v devetih jezikih (žal ne tudi v slovenščini).

 


14.02.2018 - Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) izpostavlja vrednotenje in priznavanje kot temo leta 2018

  Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) na svoji prenovljeni spletni strani kot temo leta 2018 izpostavlja vrednotenje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja.

 

Na strani objavljajo tudi seznam projektov na temo vrednotenja, v katerih so kot organizacija sodelovali ali še sodelujejo.


Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si