15.11.2018 - Evropski okvir digitalnih kompetenc izobraževalcev v slovenskem prevodu

Na Zavodu RS za šolstvo so v obliki brezplačne publikacije v elektronski obliki objavili DigCompEdu - Evropski okvir kompetenc izobraževalcev. Publikacija je v slovenskem jeziki.

Vabljeni k branju.


19.10.2018 - Projekt Innoval (inovativne metode ocenjevanja za vrednotenje) je zaključen

Platforma za vseživljenjsko učenje (LLLP)  sporoča, da se je s konferenco v septembru 2018 je zaključil dveletni projekt Innoval (inovativne metode ocenjevanja za vrednotenja znanja), rezultat katerega je tudi zbirka 50 inovativnih metod za vednotenje znanja prikrajšanih skupin.

Metode so prosto dostopne na spletni strani in izvirajo iz digitalnih ocenjevalnih orodij, integriranih multidisciplinarnih podpornih skupin, portfolijev, intervjujev in mentorstva, ki vsem omogočajo, da potrdijo svoje spretnosti in razvijajo svojo kariero. 

Več o projektu, vključenih partnerjih in rezultatih lahko preberete na spletni strani projekt.


26.09.2018 - Video o vrednotenju

Italijanski kolegi iz Nacionalnega inštituta za analize javne politike (Instituto Nazionale per l`Analisi delle Politiche Pubbliche Corso d`Italia - INAPP), ki smo jih na Andragoškem centu Slovenije gostili na študijskem obisku poleti 2017, so pripravili in objavili video o vrednotenju.

Video je nastal je kot plod raziskovanja praks s področja vrednotenja v Italiji, Sloveniji, Belgiji, Nemčiji in Latviji.

Vabljeni k ogledu.

 


18.09.2018 - Poti do opolnomočenja: priznavanje kompetenc sirijskih beguncev v Egiptu, Iraku, Jordaniji, Libanonu in Turčiji (UNESCO, 2018)

UNECO-v Inštitut za vseživljenjsko učenje je izdal novo publikacijo z naslovom “Pathways to empowerment: Recognizing the competences of Syrian refugees in Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon and Turke” - Poti do opolnomočenja: priznavanje kompetenc sirijskih beguncev v Egiptu, Iraku, Jordaniji, Libanonu in Turčiji. Publikacija izpostavlja pomen sistemov vrednotenja in priznavanja za begunce iz Sirije, kot del celovitih nacionalnih strategij. Za otroke, mladino in mlajše odrasle, katerih izobraževanje je bilo prekinjeno, predstavljajo postopki priznavanja neformalno pridobljenih kompetenc orodje za opolnomočenje, ki je nujno potrebno za ponovno vključitev v izobraževalni sistem ter na trg dela.

Vir


27.08.2018 - Evropska konferenca o inovativnih metodah vrednotenja

Platforma za vseživljenjsko učenje (Lifelong Learning Platform, LLLP) vabi na Evropsko konferenco o inovativnih metodah vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, ki bo potekala 13. septembra 2018 v Bruslju.

Konferenca bo izvedena v okviru projekta INOVAL, katerega namen je odgovoriti na potrebo po veljavnih in zanesljivih metodah ocenjevanja, ki bodo omogočile vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja vsem učečim se, s poudarkom na predstvavnikih ranljvih skupin, kot so priseljenci, dolgotrajno brezposelni in tisti, ki so imeli neprijetne izkušnje s formalnim izobraževanjem in šolskimi ocenjevanjem.


02.07.2018 - Posodobljen Europass okvir 2018

Države članice EU so 12. aprila 2018 sprejele posodobljen Europass okvir, s katerim želijo poenostaviti in posodobiti Europass življenjepis in druga orodja, s katerimi postanejo kompetence posameznika vidne ter izpolnijo pričakovanja na trgu dela.

Več informacij o posodobitvi najdete v  Decision of the European Parliament and of the Council on a common framework for the provision of better services for skills and qualifications (Europass) and repealing Decision No 2241/2004/EC, Europass dokumente pa na povezavi http://www.europass.si/.

Vabljeni k ogledu!


20.06.2018 - European Validation Festival 2018: gradiva

Evropska komisija je 14. in 15. junija 2018 organizirala koferenco deležnikov na področju vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja (European Validation Festival), namen katere je bila izmenjava praks, idej in znanja s področja.

Predstavitev delavnic iz prvega dne konference in opis promocijskih stojnic ter posnetek drugega dne konference so dostopni tukaj.


31.05.2018 - European Validation Festival, 14. in 15. junij 2018

14. in 15. junija bo v Bruslju potekal Evrospki festival vrednotenja predhodno pridobljenega znanja (European Validation Festival). Ogled vsebine posameznih delavnic in prijava na dogodek je mogoča tukaj


25.05.2018 - Spletni seminar Kolegialna presoja na področju vrednotenja neformalno pridobljenega znanja

Spletni seminar Kolegialna presoja na področju vrednotenja neformalno pridobljenega znanja (European Webinar on Peer Review for VNFIL providers) je bil izveden 25. maja 2018.

Objavljamo spletno povezavo na spletno stran Peer Review European Network (Evropsko mrežo za kolegialno presojo) in spletno stran projekta Peer Review fo VNFIL Extended (stran je v nemščini in bo v kratkem prevedena v angleščino), kjer so objavljena in dostopna različna gradiva s področja.


18.05.2018 - EAEA: brezplačni spletni seminar na temo vrednotenja neformalno pridobljenega znanja in kolegialne presoje

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) 25. maja 2018 ob 10. uri organizira brezplačni spletni seminar ("webinar") za vse, ki jih zanima področje vrednotenja in priznavanje neformalno pridobljenega znanja.

Tema seminarja bo kolegialna presoja kot ena od metod za presojanje in zagotavljanje kakovosti na področju vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja. Na seminar se je treba prijaviti.


03.05.2018 - Projekt Peer Review VNFIL Extended

Julija se bo zaključil projekt Transnational Peer Review for Quality Assurance in Validation of Non-Formal and Informal Learning (VNFIL) Extended (Transnacionalna kolegialna presoja za zagotavljanje kakovosti na področju vrednotenja neformalnega in priložnostega učenja). 

V projektu, ki ga izpeljuje mednarodni konzorcij partnerjv, med katerimi je tudi Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA), so opredeljeni naslednji cilji:

  • podpirati izboljšave, spremljanje in evalvacija politik zagotavljanja kakovosti v različnih sistemih vrednotenja neformalnega in priložnostega učenja držav članic;
  • povečati medsebojno zaupanje v transnacionalno rabo vrednotenja neformalnega in priložnostega učenja;
  • uskladiti metode zagotavljanja kakovosti v državah članicah.

25.04.2018 - Projekt MIRVA (Making Infomal Recognition Visionable and Actionable)

Projekt MIRVA (Making Infomal Recognition Visionable and Actionable) želi izboljšati postopke vrednotenja s pomočjo rabe ˝Open  Badges˝ pristopa.  Dosedanji dosežki na področju vrednotenja so še vedno omejeni na formalno priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja, ˝open badges˝ pristop pa naj bi omogočil oblikovanje okolja, ki podpira ˝priložnostno priznavanje priložnostnega učenja˝ na različnih ravneh: državni, na ravni izobraževalnega sektorja, trga dela,…

Možnosti za oblikovanje tovrstnega okolja raziskujejo v okviru projekta Erasmus+ MIRVA (2017-2020), ki je podrobneje opisan na spletni strani EAEA. Vabljeni k spremljanju!


16.03.2018 - Ogrodja kvalifikacij v Evropi v letu 2017

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja, CEDEFOP, je objavil kratek opis stanja razvoja nacionalnih ogrodij kvalifikacij po Evropi za leto 2017.

Na kratko je predstavljeno stanje na področju razvoja nacinalnih ogrodij kvalifikacij, njihov pomen in vpliv na različna področja ter pogled v prihodnost. 

Dokument je dostopen v devetih jezikih (žal ne tudi v slovenščini).

 


14.02.2018 - Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) izpostavlja vrednotenje in priznavanje kot temo leta 2018

  Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) na svoji prenovljeni spletni strani kot temo leta 2018 izpostavlja vrednotenje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja.

 

Na strani objavljajo tudi seznam projektov na temo vrednotenja, v katerih so kot organizacija sodelovali ali še sodelujejo.


Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si