Strokovna gradiva

Seznam strokovnih gradiv s področja vrednotenja in priznavanja neformalnega znanja

• Kazalniki kakovosti svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih (strokovno gradivo; dostopno na spletu)
Avtorice: Urška Pavlič, mag.Tanja Vilič Klenovšek, mag. Andreja Dobrovoljc, Nevenka Alja Gladek, Vera Mlinar
Izdano: Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2020

• Smernice za vodenje postopkov ugotavljanja in dokumentiranja znanja in spretnosti odraslih (strokovno gradivo; dostopno na spletu)
Avtorica: Vera Mlinar
Izdano: Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2020

• Smernice za ugotavljanje in dokumentiranje znanja spretnosti in kompetenc odraslih v obliki digitalnih značk (strokovno gradivo; dostopno na spletu)
Avtorica: Vera Mlinar
Izdano: Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2019

• Ugotavljanje, vrednotenje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih (tiskan priročnik; dostopno tudi na spletu)
Avtorji: mag. Tanja Vilič Klenovšek, Urška Pavlič, Vera Mlinar idr.
Izdano: Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2013

• Zagotavljanje kakovosti priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja (spletni priročnik)
Avtorji: Helena Žnidarič, Barbara Kunčič, Andrej Vuković
Izdano: Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, 2012

• Temeljne zmožnosti odraslih: priročnik za učitelje
Avtor: uredila Petra Javrh in Manuel Kuran
Izdano: Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2012

• Andragoško vodenje: za vodje izobraževanja odraslih in učiteljev
Avtor: Velikonja, M., Svetina, M. in Možina, T.
Izdano: Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2012.

• Kompetence in kvalifikacije z vidika potrjevanja neformalno pridobljenega znanja in socialne razslojenosti: doktorska disertacija
Avtor: Kelava, P.
Izdano: Ljubljana: [Kelava, P.], 2012

• Identification, assessment and recognition of non-formal learning: European tendencies
Avtor: Bjørnavold, J.
V: Agora 5. Identification, evaluation and recognition of non-formal learning: Thessaloniki, 15 and 16 march 1999. Fries Guggenheim, E. (ur) Zbirka: CEDEFOP Panorama. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, str. 9-32.

• Validation of Formal, Non-Formal and Informal learning: policy and practices in EU Member States
Avtor: Colardyn, D.; Bjornavold, J.
V: European Journal of Education, Vol. 39, No.1, 69 – 88.

• Temeljne zmožnosti
Avtor: Drofenik,O.
V: Javrh P. (ur.) Obrazi pismenosti. Ljubljana: Andragoški center Slovenije.

• Zakonska ureditev priznavanja izobrazbe in kvalifikacij
Avtor: Hozjan, D.
V: Sodobna pedagogika, 3/2006, str. 106-119.

• Centri vseživljenjskega učenja
V: Info ISIO časopis 2011. Ljubljana: Andragoški center Slovenije.

• Preverjanje in ocenjevanje v izobraževanju odraslih. Vrednotenje in ocenjevanje v vzgoji in izobraževanju
Avtor: Ivančič,A., Svetina,M.
V: Zbornik prispevkov. Zveza društev pedagoških delavcev.

• Potrebe odraslih po izobraževanju in učenju – vloga andragoškega svetovalnega dela
Avtor: Jelenc Krašovec, S.
V: Vilič Klenovšek (ur.). Svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih. Ljubljana: Andragoški center Slovenije.

• Uveljavljanje kompetenčnega pristopa terja vizijo, pa tudi strokovno utemeljeno spreminjanje pouka
Avtor: Marentič Požarnik, B.
V: Vzgoja in izobraževanje, 1, str. 27-33.

• Kaj storiti z učinki informalnega učenja
Avtor: Muršak, J.
V: Sodobna pedagogika, 3/2006, str. 10-27.

• Exploring Influences on Later Life learning
Avtor: Withnall, A.
V: International Journal of Lifelong Education, št. 25, str. 29–48.

• 2010 update of the European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning – Executive summary of Final Report
Avtor: Jo Havley, Manuel Souto Otero and Claire Duchemin
V: http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2011/77643.pdf

Na vrh strani
Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si