Orodja po fazah postopka vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja

Spodaj so po fazah postopka vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja našteta orodja, ki jih svetovalci uporabljajo pri svojem delu. Predstavljena so tako orodja, ki smo jih razvili na Andragoškem centru Slovenije, kot nekatera druga orodja, za katera smo presodili, da so svetovalcem pri njihovem delu lahko v pomoč.

image/svg+xml

Namen in cilji uporabe: Namenjen je zbiranju dokazil, evidentiranju vsega naučenega in je podlaga za vrednotenje različno pridobljenega znanja, spretnosti in razvitih kompetenc. Lahko ga uporabljamo za različne namene, saj predstavlja kandidata v celoti, z vsemi njegovimi vlogami, učnimi dejavnostmi in naučenem v delovnih in življenjskih okoliščinah.

Tip: orodje za dokumentiranje na različne načine pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc ter podlaga za izpeljavo postopkov vrednotenja – v klasični (papirni) in elektronski obliki

Koraki za izvedbo:
•    identificiranje na različne načine pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc,
•    dokumentiranje le-teh,
•    priprava povratne informacije oziroma mnenja.

Rezultat:
•    izkazovanje posameznikovih učnih dosežkov, ne glede na to, kje so bili pridobljeni, na osebni ravni,
•    njegova reflektivna narava omogoča posamezniku ozavestiti znanje, spretnosti in kompetence, predvsem pridobljene neformalno in priložnostno,
•    sistematično urejanje kandidatovih dosežkov in izdelava njegovega učnega življenjepisa,
•    zviševanje in utrjevanje samozavesti in samopodobe posameznika ter spodbujanje k nadaljnjemu učenju in osebnemu razvoju,
•    omogočanje posamezniku vrednotenje lastnih učnih dosežkov in spodbujanje k nadaljnjemu učenju ter samostojnemu načrtovanju.

Viri:
Ugotavljanje, vrednotenje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih. Andragoški center Slovenije. Ljubljana, 2013.

Svetina, M. in Vilič Klenovšek, T. (2011). Strokovne podlage za sistemsko urejanje vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih. Ljubljana: Andragoški center Slovenije.

Dostop


Na vrh strani
Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si