Orodja po fazah postopka vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja

Spodaj so po fazah postopka vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja našteta orodja, ki jih svetovalci uporabljajo pri svojem delu. Predstavljena so tako orodja, ki smo jih razvili na Andragoškem centru Slovenije, kot nekatera druga orodja, za katera smo presodili, da so svetovalcem pri njihovem delu lahko v pomoč.

image/svg+xml

Decembra 2017 je bila dopolnjena Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito, ki omogoča osebam z mednarodno zaščito vključitev v formalno izobraževanje v Sloveniji na podlagi opravljanja izpita. Vključitev se omogoča posameznikom, ki v Slovenijo prihajajo brez formalnih listin o zaključnem izobraževanju v izvorni državi.

Uredba izhaja iz Zakona o mednarodni zaščiti, ki opredeljuje, da Vlada izda predpis z določili načinov in pogojev za zagotavljanje pravic osebam, ki jim je priznana mednarodna zaščita. Uredba natančneje določa načine in pogoje za zagotavljanje pravic beguncem in osebam s subsidiarno zaščito, in sicer do prebivanja v Republiki Sloveniji, podaljšanja subsidiarne zaščite, pridobitve informacij o statusu, pravicah in dolžnostih oseb z mednarodno zaščito, nastanitve v nastanitvenih zmogljivostih Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, denarnega nadomestila za zasebno nastanitev, izobraževanja in pomoči pri vključevanju v okolje. Uredba natančneje določa tudi izobraževanje oseb z mednarodno zaščito, ki formalne izobrazbe ne morejo dokazati z dokumenti.


Na vrh strani
Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si