Orodja po fazah postopka vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja

Spodaj so po fazah postopka vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja našteta orodja, ki jih svetovalci uporabljajo pri svojem delu. Predstavljena so tako orodja, ki smo jih razvili na Andragoškem centru Slovenije, kot nekatera druga orodja, za katera smo presodili, da so svetovalcem pri njihovem delu lahko v pomoč.

image/svg+xml

V Sloveniji sta se uveljavila predvsem dva temeljna namena priznavanja neformalno pridobljenega znanja, in sicer:
1. Za nadaljnje vključevanje v formalno izobraževanje: za nadaljevanje prekinjenega izobraževanja, za spremembo smeri izobraževanja, za nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji od že dosežene izobrazbe idr.
2. Za pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij – NPK. (po Strokovnih podlagah, ACS 2011)

Na nacionalni ravni to dejansko pomeni, da imamo uveljavljene tri sisteme za priznavanje na različne načine pridobljenega znanja, in sicer: postopek vrednotenja in priznavanja izobraževanja, sistem vzajemnega priznavanja kvalifikacij ter sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij. V nadaljevanju vsakega izmed naštetih na kratko opisujemo.


Na vrh strani
Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si