Orodja po fazah postopka vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja

Spodaj so po fazah postopka vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja našteta orodja, ki jih svetovalci uporabljajo pri svojem delu. Predstavljena so tako orodja, ki smo jih razvili na Andragoškem centru Slovenije, kot nekatera druga orodja, za katera smo presodili, da so svetovalcem pri njihovem delu lahko v pomoč.

image/svg+xml

V Sloveniji ureja vrednotenje tujega izobraževanja Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (2011), ki ureja tudi postopke, po katerih poteka priznavanje v tujini pridobljene izobrazbe, merila za priznavanje in določa, kdo izvaja priznavanje tujega. Postopke vrednotenja in priznavanja tujih listin se izvaja za dva temeljna namena, in sicer: za namen dela ter za namen nadaljnjega izobraževanja. Postopki priznavanja tujega izobraževanja, ki jih opredeljuje zakon, ne zajemajo priznavanja spričeval šoloobveznih otrok, ki se želijo vključiti v osnovnošolsko izobraževanje.

ENIC-NARIC center deluje v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in sodi pod Direktorat za visoko šolstvo. 

Temeljne naloge ENIC-NARIC centra so:

  • zbiranje in posredovanje informacij o slovenskem šolskem sistemu in tujih šolskih sistemih posameznih držav,
  • vodenje postopkov in izdaja mnenj o izobrazbi v skladu Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (2011),
  • priprava informacij javnega značaja za uporabnike,
  • svetovanje in informiranje posameznikov in institucij o slovenskem in tujem izobraževanju,
  • mednarodno sodelovanje v mrežah ENIC-NARIC centrov.

Na vrh strani
Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si