Orodja po fazah postopka vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja

Spodaj so po fazah postopka vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja našteta orodja, ki jih svetovalci uporabljajo pri svojem delu. Predstavljena so tako orodja, ki smo jih razvili na Andragoškem centru Slovenije, kot nekatera druga orodja, za katera smo presodili, da so svetovalcem pri njihovem delu lahko v pomoč.

image/svg+xml

Namen in cilji: Pridobiti osnovne podatke o kandidatu, ki so pomembni z vidika namena postopka vrednotenja njegovega znanja, izkušenj in kompetenc

Tip: obrazec, opomnik

Koraki za izvedbo:
Vprašanja v obrazcu so osnova za vodenje pogovora s kandidatom za postopek vrednotenja, ki ga opravimo na začetku postopka, svetovalec pa jih lahko prilagaja situaciji. Svetovalcu pomaga, da kandidata v uvodnem intervjuju seznani s postopkom vrednotenja ter pridobi nekaj osnovnih podatkov o kandidatu, ki so pomembni z vidika namena postopka vrednotenja njegovega znanja, izkušenj in kompetenc. Uvodni pogovor s kandidatom naj ne bi trajal več kot 45 do 60 minut.

Rezultat: Pridobitev osnovnih podatkov o kandidatu, opredelitev namena vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, pripravljen načrt prihodnjih srečanj.

Avtor/vir: Razvoj pismenosti ter ugotavljanja in priznavanje neformalnega učenja. Andragoški center Slovenije. Projekt (2011-2014).

Dostop


Na vrh strani
Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si