Orodja po fazah postopka vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja

Spodaj so po fazah postopka vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja našteta orodja, ki jih svetovalci uporabljajo pri svojem delu. Predstavljena so tako orodja, ki smo jih razvili na Andragoškem centru Slovenije, kot nekatera druga orodja, za katera smo presodili, da so svetovalcem pri njihovem delu lahko v pomoč.

image/svg+xml

Vprašalnik Popis delovnih vrednot je namenjen prepoznavanju in zavedanju posameznikovih lastnih vrednot, povezanih z delom. Spodbuja razmišljanje o pomembnosti posameznih vrednot za življenje in delo. Odraslemu pomaga izluščiti njegove temeljne vrednote in jih rangirati. Hkrati mu ponudi razmislek o skladnosti med njegovimi vrednotami in njegovo vsakdanjo izkušnjo na delovnem mestu oziroma o morebitnem razkoraku med enim in drugim. Poznavanje lastnih vrednot mu je lahko v pomoč pri vseh kariernih spremembah.

Za izpolnjevanje vprašalnika zadostuje približno 15 minut, še nekaj minut več pa je potrebnih za izbor in razvrstitev ključnih vrednot.

Po vprašalniku se lahko pomikamo naprej in nazaj, dokler ga ne zaključimo. Na koncu si lahko izberemo možnost izpisa profila delovnih vrednot v PDF. Izpis vsebuje rangiran seznam najpomembnejših delovnih vrednot ter datum, ime in priimek pa si posameznik vpiše sam na dokument, ki si ga lahko natisne.

E-vprašalnik lahko uporabimo tudi za svetovanje na daljavo.

Viri:
Worklife Guidance Tools, projekt Worklife Guidance – Development of guidance and counselling in the workplace. Erasmus +, 2015.
Dostop: http://wlguidance.wixsite.com/toolbox/training.
Prevod Urška Pavlič, Andragoški center Slovenije, v: Strokovno gradivo Svetovanje na delovnem mestu, Andragoški center Slovenije, december 2016.
Svetovalni pripomočki za učenje učenja. (2020). Ur. Gladek, N. A. Andragoški center Slovenije.

Dostop do vprašalnika.


Na vrh strani
Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si