Orodja po fazah postopka vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja

Spodaj so po fazah postopka vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja našteta orodja, ki jih svetovalci uporabljajo pri svojem delu. Predstavljena so tako orodja, ki smo jih razvili na Andragoškem centru Slovenije, kot nekatera druga orodja, za katera smo presodili, da so svetovalcem pri njihovem delu lahko v pomoč.

image/svg+xml

Vprašalnik je namenjen odkrivanju osebnega učnega stila. Pomaga nam pri opazovanju sebe, svojih vedenj in odzivov v procesu učenja. Posamezniku ponudi informacijo o njegovih značilnostih učenja in priporočila za učenje glede na njegove individualne lastnosti. Svetovalec ga uporabi, ko želi pomagati odraslemu pri prepoznavanju značilnosti njegovega učenja, mu pojasniti uspešne načine učenja glede na njegov prepoznani učni stil in ga spodbuditi k razumevanju različnosti potreb posameznikov pri učenju.

Za izpolnjevanje vprašalnika potrebuje odrasli približno 20 minut. Po vprašalniku se lahko pomikamo naprej in nazaj, dokler ni zaključen. Na koncu je ponujena možnost izpisa v PDF, ki povzema ugotovitve na osnovi doseženih točk in predstavlja značilnosti prevladujočega učnega stila s priporočili za učenje. Dodan je datum in možnost ročnega vpisa imena in priimka.

Reševanju vprašalnika naj sledi svetovalni pogovor z analizo prepoznanega učnega stila in priporočili za učenje. Pogovor je pomemben tudi zato, ker ni nujno, da je učni stil posameznika izrazit in lahko rezultat v tem primeru vzbudi več vprašanj kot ponudi odgovorov. Interpretacija rezultatov predstavlja posamezniku vodilo za učenje v prihodnje – za izbiranje ustreznih metod, pristopov, virov pomoči itd. Ključno je, da je interpretacija strokovno utemeljena in motivacijska.

Napotki za vodenje svetovalnega pogovora po uporabi tega vprašalnika so v strokovnem gradivu Svetovalni pripomočki za učenje učenja na str. 74.

E-vprašalnik ponuja možnost uporabe tudi pri svetovanju na daljavo.

Viri:
Gloria Frender, Learning to Learn (1995).
Svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih. (2007). Ur. Vilič Klenovšek, T. Ljubljana: Andragoški center Slovenije.
Svetovalni pripomočki za učenje učenja. (2020). Ur. Gladek, N. A. Andragoški center Slovenije.

Dostop do vprašalnika.


Na vrh strani
Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si