Orodja po fazah postopka vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja

Spodaj so po fazah postopka vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja našteta orodja, ki jih svetovalci uporabljajo pri svojem delu. Predstavljena so tako orodja, ki smo jih razvili na Andragoškem centru Slovenije, kot nekatera druga orodja, za katera smo presodili, da so svetovalcem pri njihovem delu lahko v pomoč.

image/svg+xml

Vprašalnik je namenjen ugotavljanju, kateri učni tip prevladuje pri posamezniku: vizualni, avditivni ali kinestetični. Pomaga nam pri iskanju uspešnih načinov in pristopov k učenju, ki so skladni s posameznikovimi značilnostmi opazovanja in sprejemanja sveta. V svetovalni dejavnosti ga uporabimo, kadar želimo prepoznati zakonitosti učenja pri določeni osebi ali pojasniti, zakaj so nekateri načini učenja pri posamezniku bolj učinkoviti kot drugi. Rezultati vprašalnika nam predstavijo priporočila za učenje glede na posameznikov učni tip.

Za reševanje vprašalnika, ki zajema 14 vprašanj, potrebuje odrasli približno 15 min. Po vprašalniku se lahko pomikamo naprej in nazaj, dokler ni zaključen. Ob zapisu zbranih točk pri posameznih učnih tipih so predstavljene značilnosti vseh učnih tipov in priporočila za učenje, ki ustrezajo posameznemu učnemu tipu.

Na koncu je ponujena možnost izpisa v PDF, ki povzema ugotovitve na osnovi doseženih točk in predstavlja značilnosti vseh treh učnih tipov s priporočili za učenje. Dodan je datum in možnost ročnega vpisa imena in priimka.

Reševanju vprašalnika naj sledi svetovalni pogovor, v katerem svetovalec ustrezno interpretira rezultate in osvetli najboljše strategije učenja glede na prevladujoči učni tip. Možno je tudi, da vse kategorije vprašalnika dobijo podobno število točk, kar v grobem pomeni, da odrasli pri učenju uporablja vsa čutila približno enakovredno in da njegov učni tip ni izrazit.

Napotki za vodenje svetovalnega pogovora po uporabi tega vprašalnika so v strokovnem gradivu Svetovalni pripomočki za učenje učenja na str. 66.

E-vprašalnik lahko uporabimo tudi v svetovalnem procesu, ki poteka na daljavo.

Viri:
Jonelle A. Beatrice. (1995). Learning to Study Through Critical Thinking.
Svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih. (2007). Ur. Vilič Klenovšek, T. Ljubljana: Andragoški center Slovenije.
Svetovalni pripomočki za učenje učenja. (2020). Ur. Gladek, N. A. Andragoški center Slovenije.

Dostop do vprašalnika.


Na vrh strani
Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si