Orodja po fazah postopka vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja

Spodaj so po fazah postopka vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja našteta orodja, ki jih svetovalci uporabljajo pri svojem delu. Predstavljena so tako orodja, ki smo jih razvili na Andragoškem centru Slovenije, kot nekatera druga orodja, za katera smo presodili, da so svetovalcem pri njihovem delu lahko v pomoč.

image/svg+xml

Vprašalnik je preprost in namenjen hitremu uvidu odraslega v njegov pristop k učenju. Odgovori ponujajo svetovalcu iztočnice za krepitev kompetence učenje učenja na področjih, kjer se izrazi določen svetovančev primanjkljaj. Reševanju vprašalnika naj sledi pogovor, ki odraslemu pomaga osvetliti značilnosti njegovih učnih strategij in ga seznani z možnostmi, ki jih ima na voljo, da jih izboljša.

Vprašalnik obsega samo 12 trditev o učnih strategijah, pri katerih posameznik označi, v kolikšni meri veljajo zanj. Na koncu je kratek povzetek odgovorov s točkovnikom in kratko interpretacijo. Ponujena je tudi možnost izpisa v PDF, ki vsebuje povzetek odgovorov z doseženimi točkami in pomen rezultata. Dodan je datum in možnost ročnega vpisa imena in priimka.

Vprašalnik je lahko uvod v svetovalni proces v izobraževanju odraslih, lahko je njegova dopolnitev, kadar se zatika pri učenju, lahko pa je namenjen promociji učenja in izobraževanja v različnih javnostih in ob različnih priložnostih. Ker je postavljen v e-obliki, je primeren tudi za svetovanje na daljavo.

Viri:
Carey, B. (2016). Kako se učimo. Ljubljana: UMCO.
Svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih. (2007). Ur. Vilič Klenovšek, T. Ljubljana: Andragoški center Slovenije.
Svetovalni pripomočki za učenje učenja. (2020). Ur. Gladek, N. A. Andragoški center Slovenije.

Dostop do vprašalnika.


Na vrh strani
Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si