Orodja po fazah postopka vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja

Spodaj so po fazah postopka vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja našteta orodja, ki jih svetovalci uporabljajo pri svojem delu. Predstavljena so tako orodja, ki smo jih razvili na Andragoškem centru Slovenije, kot nekatera druga orodja, za katera smo presodili, da so svetovalcem pri njihovem delu lahko v pomoč.

image/svg+xml

Samoocena čustvene inteligentnosti je dobrodošla, kadar posameznik v svojem delovnem ali življenjskem okolju doživlja čustvene napetosti in težave, ki jih ne zmore razreševati, kadar doživlja trenja v medsebojnih odnosih, kadar nima občutka nadzora nad svojimi čustvenimi reakcijami, če se počuti pogosto utrujen ipd.

Pripomoček se lahko uporabi tudi v delovnih skupinah ali timih, kjer je zaradi delovnih nalog zelo pomembno dobro medsebojno razumevanje in sodelovanje.

S samoocenjevalnim vprašalnikom odrasli odkrivajo svoj lastni profil čustvene inteligentnosti in v njem prepoznajo svoja močna področja in tudi šibke točke, ki se jih je smiselno zavedati in jih krepiti. Ker gre za samooceno, imajo rezultati za posameznika pomembno vrednost, saj ga lahko motivirajo za nadaljnji osebnostni razvoj.

Pred uporabo vprašalnika je potrebno s posameznikom vzpostaviti dober in zaupen odnos.

Vprašalnik obsega 30 trditev. Pri vsaki posameznik označi, v kolikšni meri velja zanj. Po vprašalniku se lahko pomikamo naprej in nazaj, dokler ga ne zaključimo. Na koncu je predstavljen profil posameznikove čustvene inteligentnosti na petih področjih s kratko interpretacijo, kaj posamezne vrednosti pomenijo.

Reševanju vprašalnika naj sledi pogovor, v katerem svetovalec pomaga odraslemu interpretirati dobljene vrednosti ter uvideti, katera področja je smiselno okrepiti. Svetovalec predstavi možnosti za krepitev čustvene inteligentnosti, ki so na voljo v okolju in v različnih verodostojnih virih. Vodila za uporabo pripomočka in izvedbo svetovalnega pogovora so na spodnji povezavi.

E-vprašalnik lahko uporabimo tudi v svetovalnem procesu, ki poteka na daljavo.

Viri:
Rutar Ilc, Z., Tacer, B., Žarkovič Adlešič, B.: Kolegialni coaching. Priročnik za strokovni in osebnostni razvoj. Zavod RS za šolstvo. Ljubljana, 2014.
Svetovalni pripomočki za učenje učenja. (2020). Ur. Gladek, N. A. Andragoški center Slovenije.

Dostop do vprašalnika.

Svetovalni pripomoček Samoocena čustvene inteligentnosti z vodili za uporabo


Na vrh strani
Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si