Izvajalci

V obdobju od leta 2016 do 2022 bodo postopke vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja po celotni Sloveniji izvajali svetovalci v organizacijah, izbranih na Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022.

image/svg+xml Jesenice www.lu-jesenice.net Ljudska univerza Nova Gorica www.lung.si Ljudska univerza Postojna www.lu-postojna.si OE Ljudska univerza Koper www.lu-koper.si Ljudska univerza univerza www.zlu.si Zasavska ljudska Ljubljana www.cdi-univerzum.si CDI Univerzum LU Velenje www.lu-velenje.si Andragoški zavod Murska Sobota www.lums.si Ljudska univerza Slovenj Gradec www.mocis.si MOCIS LU Maribor www.azm-lu.si Andragoški zavod ZIK Črnomelj www.zik-crnomelj.eu Krško www.lukrsko.si Ljudska univerza Novo mesto www.ric-nm.si RIC Ptuj www.lu-ptuj.si Ljudska univerza univerza Žalec www.upi.si UPI Ljudska
Gradiva in dokumenti
Pomembni slovenski in evropski dokumenti, strokovni članki in aktualna zakonodaja s področja vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja.
Orodjarna

Izbrana orodja za ugotavljanje, dokumentiranje in vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja.

Slovar najpogosteje uporabljenih pojmov s področja vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja.

Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si