Namen

Poleg vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja in izkušenj za nadaljnjo udeležbo v formalnem izobraževanju ali pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, se v zadnjem času podarja še tretji namen: za evidentiranje in opis znanja in izkušenj posameznika, s ciljem zagotavljati večjo prožnost na trgu dela, za osebno rast in za razvijanje temeljnih zmožnosti.

Gradiva in dokumenti
Pomembni slovenski in evropski dokumenti, strokovni članki in aktualna zakonodaja s področja vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja.
Orodjarna

Izbrana orodja za ugotavljanje, dokumentiranje in vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja.

Slovar najpogosteje uporabljenih pojmov s področja vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja.

Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si